Dräger Interlock 7500 Alkolås för fordonsmontage

13 950,00 kr
Artnr
V50-287
Dräger Alkolås

Med Dräger 7500 alkolås är du startklar på nolltid, i alla väder.

Dräger Interlock 7500 (anpassat för fordonsbruk) består av en handenhet och kontrollenhet. Innan motorn startas uppmanar handenheten föraren att göra ett utandningstest. Först efter att provet är godkänt släpper kontrollenheten fordonets startmotor och motorn kan startas. På så sätt ökar användningen av Dräger Interlock 7500 säkerheten i vägtrafiken och hjälper till att förhindra personskador och skador på egendom orsakade av alkoholkonsumtion.

Dräger alkolås är manipulationssäkert, kan särskilja alkohol i utandningsluft från alkohol som finns i till exempel munskölj, spolarvätska eller handsprit. Du kan känna dig trygg i att alkolåset inte ger några felaktiga utslag.

Alla relevanta händelser sparas i Dataloggen såsom datum, tid, för lämnat utandningsprov, eventuell uppmätt alkoholkoncentration, fordonsstarter och -stopp. Designen på Interlock 7500 är tilltalande och ergonomisk och med munstycket på baksidan.

Med snart 70 års erfarenhet från att mäta alkohol, både från medicinska produkter och myndighetssamarbete, vill vi påstå att vi är marknadsledande för den här typen av produkter. Ingen annan tillverkare i världen kan stoltsera med det.utföra pålitliga mätningar även vid extrema temperaturer.

Det finns tillbehör som kopplas till Interlock 7500. Vi kan med SMS-meddelande informera arbetsledare om att det utförts positiva utandningsprov i ett fordon. Då vi kan utesluta alkohol från omgivningen i utandningsprovet, är larmet alltid att betrakta som skarpt. Vi har även utrustning för att fullt ut integrera en Fleet-Management lösning där allt som sker i alkolåset skickas upp i en molntjänst. Ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Specifikationer
Mätprincip: Elektrokemisk sensor
Omgivningsförhållanden för drift: Temperatur -40 °C till 85 °C
Driftklar Cirka 2 sekunder efter start
Beredskap för användning: <5 sek. (över 0 °C) <60 sek. (vid -20 °C) <110 sek. (vid -40 °C)
Display: Färg
Kalibreringsintervall: Normalt 12 månader
Data logg: sparas i kontrollenhet, upp till 200.000 händelser
Dimension (HxBxD): Handenhet 138mm x 61mm x 36mm Kontrollenhet 148mm x 90mm x 32mm
Spänning: 12-24V
Strömförbrukning: <2,5 A max, < 1 mA stand-by
Godkännande: EN 50436-1:2014, EN 50436-2:2014, EN 50436-6:2015, E1-märke, ECE-föreskrifter nr 10, NHTSA:2013, AS 3547 Typ 4
Övrigt/viktig info: All garanti upphör om löpande kalibrering och justering ej utförs enligt bruksanvisningen. Den här produkten omfattas ej av ångerrätt eftersom det är en hygienprodukt.

Allt innehåll och bilder upphovsrättsskyddat © 2002 - 2022 Niso Tech AB