Dräger Alcotest 6000

6 995,00 kr
Artnr
V50-286
Dräger alkotestare

Dräger tillverkar världens främsta alkotestare, Polisen använder sig av samma märke!

Dräger Alcotest 6000 är designad och utvecklad för snabb, enkel och hygienisk testning av alkohol, och är funktionsmässigt en modell mellan Alcotest 4000 och Alcotest 7000. Mätsäkerheten är av samma höga nivå som gör att den är godkänd enligt den strängare professionella standarden och då naturligtvis även den, ur mätsäkerhet, generösa privata EU-standarden.

Munstyckets design gör att utandningsprov på andra blir hygieniskt för dig som utför testet såväl som för den som du testar. Efter utandningsprovet kan provtagaren enkelt och hygieniskt byta munstycke inför nästa utandningsprov.

Med Dräger Alcotest 6000 kan du utföra passiv mätning för att få en indikation om alkohol finns i omgivningen. I alkotestaren finns en minnesfunktion som i nummerordning lagrar de 100 sist utförda testerna. Du som användaren kan enkelt byta batteri själv vid behov.
Munstycken finns i förpackningsstorlekar upp till 1000 styck/låda.

Det finns stora möjligheter att anpassa provtagning och visning av mätvärde, samt utföra passiv testning av t.ex. medvetslösa personer. Det är även möjlighet att utföra s.k. snifftest på omgivningsluften för att
detektera eventuell alkohol i omgivningsluften. Snifftestet är också användbart då man kan få en indikering på alkohol på personer som inte är samarbetsvilliga.

Lätt att använda. Instrumentet startar och är redo att användas med endast en knapptryckning. Provtagaren blåser i munstycket för att ge ett utandningsprov och resultatet visas direkt i displayen och den
högkvalitativa elektrokemiska Dräger sensorn (bränslecell) reagerar snabbt och specifikt mot alkohol.

Den trattbaserade kontrollen ger en initial indikation på om det finns alkohol i testpersonens
utandningsluft. Om svaret är ja, växlar du med en knapptryckning över till testmetoden med munstycke. Denna kontroll mäter och visar den faktiska alkoholnivån i utandningsluften.

Avstå alltid alkohol i trafiken!

Specifikationer
Mätprincip: Elektrokemisk Drägersensor, alkoholspecifik
Mätintervall: 0–5,0 ‰ . Om mätintervallet överskrids visas ett meddelande
Provtagning Standard: automatisk provtagning då minsta volymen uppnås
Passiv provtagning eller manuell utlösning av provtagningen möjlig
Driftklar Cirka 2 sekunder efter start
Visning av mätresultat: Efter ca 3 sekunder (vid 0 mg/l, rumstemperatur)
Arbetstemperatur -5 till +50°C
Indikation Grafisk LCD-skärm med bakgrundsbelysning
Datalogg: Lagring av se senaste 500 testerna
Strömförsörjning: 1 x CR123A-batteri, laddningsnivåindikator på displayen. Ett batteri kan användas för upp till 1 500 utandningstester
Standard: EN 15964, NHTSA, FDA-överensstämmelse, beroende på konfiguration.
Mått: Ca 50/60 x 141 x 31 mm, ca 150 g inkl. batteri
Munstycke: Hygieniskt och individuellt förpackat, manipuleringssäkertluftutlopp, utmatning av munstycket och distans mellan munnen och mätaren
Övrigt/viktig info: All garanti upphör om löpande kalibrering och justering ej utförs enligt bruksanvisningen. Den här produkten omfattas ej av ångerrätt eftersom det är en hygienprodukt.

Allt innehåll och bilder upphovsrättsskyddat © 2002 - 2022 Niso Tech AB